Jačanje socijalnog dijaloga u znanosti i visokom obrazovanju


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu nositelj je projekta koji se financira u […]

The first educational workshop held within the EU project of MATICA – Association of Croatian Trade Unions


Matica – Association of Croatian Trade Unions is the social partner organization of the Strengthening of Social Dialogue project […]

The training programme held for representatives of the Trade Union of Croatian Teachers and the Croatian Trade Union of Education


Within the EU project implemented by Matica – Association of Croatian Trade Unions, the workshops were held for our […]

The 2nd educational workshop held for representatives of the Trade Union of Science


Within the EU project implemented by Matica – Association of Croatian Trade Unions, on Friday, 10 April 2015, the […]

The Training of Trainers seminar carried out for the representatives of the General Union of the Employees of the Croatian Ministry of the Interior


Within the EU project implemented by Matica – Association of Croatian Trade Unions, on Friday, 17 April 2015, a […]

Continued educational workshops as part of the EU project


Within the EU project implemented by Matica – Association of Croatian Trade Unions, on Friday, 24 April 2015, a […]

The Art of Good Communication for Strengthening Social Dialogue workshop


On Friday, 8 May 2015, an educational workshop entitled The Art of Good Communication for Strengthening Social Dialogue was […]

Representatives of the General Trade Union of the Employees in the Ministry of the Interior participated in educational workshops


On Tuesday, 12 May 2015, an educational workshop entitled The Art of Good Communication for the Promotion of Social […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.