Matica Hrvatskih sindikata


Matica hrvatskih sindikata udruga je više razine kako je to definirano Zakonom o radu, to znači da je reprezentativna kao subjekt socijalnog dijaloga, te da je njezin predstavnik član Gospodarsko- socijalnog vijeća. Na ovaj način sindikati, njezini članovi, udruženo djeluju kako bi djelotvornije i uspješnije štitili materijalne i socijalne interese svojih članova i unaprijedili razvoj svojih djelatnosti. Matica trenutno okuplja preko 64.000 članova udruženih u 11 sindikata.

O projektu

Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) „Jačanje socijalnog dijaloga“. Sredstva dodijeljena za provedbu projekta iz ESF-a iznose 78.045,37 EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosi 86. 726,71 EUR. Projekt je započeo u listopadu 2014., a provodit će se do 15. listopada 2015. godine. Osnovna akcija koja se provodi u okviru projekta je „Osnaživanje organizacijskih vještina i kapaciteta sindikalnih udruženja s ciljem unapređenja i osiguranja održivosti socijalnog dijaloga“. Aktivnosti koje se provode u sklopu akcije usmjerene su na održavanje edukacija za sindikalne povjerenike i članove sindikata udruženih u Maticu o temama vezanim uz područja radnog prava, pitanja kolektivnih ugovora, uloge sindikalnih organizacija u društvu i druge srodne sadržaje iz područja socijalnog dijaloga. Izuzev navedenog, pozornost će se posvetiti i promociji mehanizama socijalnog dijaloga koja će biti usmjerena prema ciljanim skupinama i korisnicima projekta. Ciljevi projekta usmjereni su na podizanje razine svijesti o važnosti navedenih tema među socijalnim partnerima u sektorima koje predstavljamo. Osnaživanjem pozicije sindikata, kao vitalnih partnera u procesu socijalnog dijaloga, dajemo svoj doprinos razvoju održivog dijaloga i promociji radničkih prava.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.