Europski socijalni fond Jačanje socijalnog dijaloga


Osobe odgovorne za implementaciju projektnih aktivnosti

Lucija Barjašić Špiler

voditelj projekta (project manager)
e-mail: lucija@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Mirela Bojić

koordinator projektnih aktivnosti (project coordinator)
e-mail: mirela@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Mirna Matković

asistent na projektu (project asistent)
e-mail: mirna@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Eksperti za razvoj edukacija i treninga

Vilim Ribić

glavni ekspert

Dragan Bagić

ekspert za područje socijalnog dijaloga

Mirjana Burić-Moskaljov

ekspert za područje komikacijskih tehnika

Krunoslav Pisk

ekspert za područje izrade curriculuma

Krešimir Rožman

ekspert za područje prava

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.