Edukacije

Predstavnici Općeg sindikata MUP-a sudjelovali na edukacijskim radionicama


U utorak, 12. svibnja 2015. održana je edukacijska radionica pod nazivom Umijeće dobrog komuniciranja za unapređenje socijalnog dijaloga na kojoj su sudjelovali predstavnici Općeg sindikata Ministarstva unutarnjih poslova. Edukacijske radionice koje se provode u okviru projekta ESF-a “Jačanje socijalnog dijaloga” usmjerene su na podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i na jačanje kompetencija i organizacijskih vještina sindikata za potrebe procesa socijalnog dijaloga. Fotogalerija radionice dostupna je niže u tekstu te na našoj Facebook stranici.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.