Obavijesti

Započela provedba novog ESF projekta Matice hrvatskih sindikata


Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“ – […]

Jačanje socijalnog dijaloga u znanosti i visokom obrazovanju


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu nositelj je projekta koji se financira u […]

Izvještaj 104. zasjedanja Međunarodne konferencije rada


Međunarodna konferencija rada je najviše tijelo na kojem se donose odluke u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR), a obuhvaća plenarno […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.