Obavijesti

Započela provedba novog ESF projekta Matice hrvatskih sindikata


Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“ – Faza II, koji je nastao nastavno na prvu fazu, kao platforma za nadogradnju prethodno provedenih aktivnosti. Sredstva dodijeljenja za provedbu projekta iz ESF-a iznose 627.868,80 kn. Projekt je započeo u rujnu 2015. godine te će se provoditi do 01. rujna 2016. godine.

Opći cilj ovog projekta je „poboljšanje učinkovitosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata“. Aktivnosti koje se provode usmjerene su na analizu temeljnog i sektorskih kolektivnih ugovora u sektorima koje zastupa Matica, provođenje edukacijskih odnosno trening radionica tematski vezanih uz proces socijalnog dijaloga i kolektivno pregovaranje. Također, unutar projektnih aktivnosti provoditi će se i kampanja za jačanje socijalnog dijaloga koja će biti usmjerena prema socijalnim partnerima. Podatci i zaključci dubinske analize kolektivnih ugovora izravno će doprinijeti razvitku bipartitnog i tripartitnog pregovaračkog procesa u Hrvatskoj, dok će Matica razviti institucionalni okvir koji će doprinijeti rješavanju strukturnih slabosti s kojima se suočavaju sindikati.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.