Obavijesti i edukacije

Započela provedba novog ESF projekta Matice hrvatskih sindikata


Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“ – […]

Jačanje socijalnog dijaloga u znanosti i visokom obrazovanju


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu nositelj je projekta koji se financira u […]

Završna konferencija EU projekta: Socijalni dijalog – sredstvo ili prepreka sektorskim reformama?


EU projekt Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga“, financiran u sklopu Europskog socijalnog fonda, zaključen je konferencijom […]

Završna konferencija ESF projekta Matice hrvatskih sindikata


Zadovoljstvo nam je najaviti završnu konferenciju ESF projekta Matice hrvatskih sindikata u čijoj su povedbi sudjeovali svi sindikati udrženi u […]

U četvrtak, 10. rujna 2015. održan program “Trening za trenere”


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u četvrtak, 10. rujna 2015. održana je edukacijska radionica “Trening […]

Održane edukacijske radionice iz područja radnog prava i komunikacijskih tehnika


U petak, 11. rujna 2015. održane su  edukacijske radionica iz područja komunikacijskih tehnika i radnog prava za predstavnike Sindikata zaposlenih u […]

Održana radionica “Zaštita prava u radnim odnosima”


U petak, 17. srpnja 2015. održana je edukacijska radionica iz područja radnog prava za predstavnike Sindikata znanosti. Ovim putem čestitamo […]

Izvještaj 104. zasjedanja Međunarodne konferencije rada


Međunarodna konferencija rada je najviše tijelo na kojem se donose odluke u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR), a obuhvaća plenarno […]

Nastavak edukacijskih radionica za predstavnike Sindikata hrvatskih učitelja


U četvrtak, 28. svibnja 2015. održan je nastavak edukacijskih radionica iz područja komunikacijskih tehnika za predstavnike Sindikata hrvatskih učitelja. Ovim putem […]

Edukacijska radionica iz područja radnog prava


U petak, 29. svibnja 2015. održana je edukacijska radionica iz područja radnog prava na kojoj su sudjelovale kolegice i […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.