Partnerske organizacije na projektu


Sindikat hrvatskih učitelja

www.shu.hr

Trg maršala Tita 4
Zagreb

Sindikat hrvatskih učitelja je udruga dragovoljno udruženih zaposlenika u osnovnom i srednjem  školstvu u Republici Hrvatskoj. Djeluje preko 811 podružnica te kroz četiri područna ureda (u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu). Osnovan je 1990. godine, a 1993. je bio jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Predsjednica sindikata je gđa. Sanja Šprem.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

www.nszssh.hr

Trg maršala Tita 4
Zagreb

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske je dragovoljna, interesna, strukovna organizacija zaposlenih u srednjim školama i učeničkim domovima Hrvatske. Organizacijski je nazočan u svim županijama RH sa 359 podružnica te je najveći sindikat u sustavu srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske. Osnovan je 1990. godine, a Matici se pridružio 2007. godine. Predsjednik sindikata je g. Branimir Mihalinec, a zamjenica predsjednika je gđa. Branka Pavoković.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

www.nsz.hr

Florijana Andrašeca 18A
Zagreb

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja osnovan je 1990. godine u Zagrebu kao prvi demokratski sindikat u Hrvatskoj. NSZVO je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Aktivno se zalaže za poboljšanje uvjeta rada u obrazovnom te znanstveno-istraživačkom sustavu RH, kao i za povećanje njihove efikasnosti i produktivnosti. Među brojnim članovima NSZVO-a su i eminentni znanstvenici i stručnjaci iz brojnih sfera znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Predsjednik sindikata je prof. dr. sc. Igor Radeka, a predsjednik Velikog vijeća je g. Vilim Ribić.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara

www.hssms-mt.hr

Draškovićeva 7
Zagreb

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara je osnovan 1991. godine u Zagrebu te je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Sindikat se zalaže za poboljšanje općih uvjeta rada i života medicinskih sestara i medicinskih tehničara te zaštiti njihovih profesionalnih prava i obveza struke. Predsjednica sindikata je gđa. Vlasta Vuković Hoić, a predsjednica Glavnog vijeća je gđa. Anica Prašnjak.

Nezavisni sindikat bibliotečnih djelatnika Hrvatske

www.matica-sindikata.hr/clanica/nezavisni-sindikat-bibliotecnih-djelatnika-hrvatske/

Derenčinova 20
Zagreb

Nezavisni sindikat bibliotečnih djelatnika Hrvatske osnovan je 1991. u Zagrebu te je jedan od osnivača Matice. Neovisna je, samostalna i nestranačka udruga zaposlenika u knjižnicama na području Republike Hrvatske koja zastupa radnička prava, kulturu čitanja i permanentno obrazovanje. Djeluje na lokalnoj razini i trenutno ima 9 podružnica (Zagreb, Varaždin, Čakovec, Bjelovar, Vinkovci, Vukovar, Županja, Gospić, Split). Predsjednica sindikata je gđa. Đurđica Pugelnik, a zamjenica predsjednice je gđa. Sanja Mikačić.

Sindikat zaposlenih u pravosuđu

www.szp.t-com.hr

Županijska 31
Vukovar

Sindikat zaposlenih u pravosuđu Republike Hrvatske okuplja službenike i namještenike zaposlene pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Osnovan je 2006. godine u Vukovaru,  dok se Matici pridružio 2008. Predsjednik sindikata je g. Leonardo Barba, a zamjenica predsjednika je gđa. Slavica Milnović.

Sindikat radnika EX Dubrovačke banke

www.sindikat-du.hr

Vukovarska 19
Dubrovnik

Sindikat radnika ex Dubrovačke banke je osnovan radi promicanja i zaštite prava i interesa radnika bivše Dubrovačke banke, sada zaposlenih u OTP banci d.d. Osnovan je 2004. godine sa sjedištem u Dubrovniku te djeluje preko 6 sindikalnih podružnica. Matici hrvatskih sindikata su se pridružili 2008. godine. Predsjednik sindikata je g. Boris Ćirić-Bagarić, a sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća je g. Stanko Udženija.

Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske

www.sooh.hr

Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 2
Zagreb

Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske je udruga članova zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja te srodnih djelatnosti. Osnovan je 1995. godine u Zagrebu, a Matici se pridružio 2010. godine. Predsjednica sindikata je gđa. Leonarda Stopić.

Nezavisni sindikat pravosudne policije RH

www.matica-sindikata.hr/clanica/nezavisni-sindikat-pravosudne-policije-rh/

Žrtava fašizma 5

51000 Rijeka

Nezavisni sindikat pravosudne policije okuplja djelatnike Ministarstva pravosuđa. Sindikat je osnovan 2011. godine sa sjedištem u Rijeci te se iste godine pridružio Matici hrvatskih sindikata. Predsjednik sindikata je g. Milan Stipanović, a dopredsjednik je g. Filip Krstičević.

Sindikat radnika, sporta i rekreacije u Hrvatskom mirovinskom osiguranju

www.matica-sindikata.hr/clanica/sindikat-sporta-hmo/

A. Mihanovića 3
Zagreb

Sindikat je osnovan 2011. godine, a u svoje članstvo okuplja zaposlenike Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sindikat radnika, sporta i rekreacije u hrvatskom mirovinskom osiguranju je član Matice od 2011. godine. Predsjednik sindikata je g. Milan Radulović, a potpredsjednik sindikata je g. Moris Koružnjak.

Opći Sindikat Ministarstva unutarnjih poslova

www.osmupa.hr

Petrova 152
Zagreb

Opći sindikat MUP-a osnovan je 2011. godine u Zagrebu i u članstvo okuplja zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Svoje aktivnosti odvija kroz 26 podružnica. Matici hrvatskih sindikata se pridružio 2014. godine. Predsjednik sindikata je g. Siniša Mihelić, a zamjenik predsjednika je g. Frane Bačić.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.