Jačanje socijalnog dijaloga

Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu

Perspektive tržišta rada

Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog

Socijalni dijalog u znanosti i visokom obrazovanju

Doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima

Izgradnja kapaciteta Matice hrvatskih sindikata