Glossary of basic terms in the field of social dialogue


Pravo

Pravo možemo dijeliti na objektivno i subjektivno. U tom smislu, praktična definicija prava (za povjerenike i radnike, ne za pravne teoretičare) jest sljedeća: Pravo (tj. subjektivno pravo) je ono što se može ostvariti putem suda, odnosno prisilnim putem. Ono što se ne može ostvariti nije pravo (pravda, logika itd.).
Show all terms

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.