Glossary of basic terms in the field of social dialogue


Gospodarsko – socijalno vijeće (GSV)

Tripartitni dijalog u nekom obliku u Hrvatskoj postoji od 1993. godine. On je formaliziran osnivanjem Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV), kao službenog nacionalnog tripartitnog tijela 1994. godine.
Show all terms

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.