Obavijesti i edukacije

Održana prva edukacijska radionica u sklopu EU projekta Matice


Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira iz programa Europskog socijalnog fonda Jačanje socijalnog dijaloga. Osnovni cilj […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.