Edukacije

Održana radionica Umijeće dobrog komuniciranja za jačanje socijalnog dijaloga


U petak, 8. svibnja 2015. održana je edukacijska radionica pod nazivom Umijeće dobrog komuniciranja za unapređenje socijalnog dijaloga na kojoj […]

Nastavak edukacijskih radionica u sklopu EU projekta


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u petak, 24. travnja 2015. održana je edukacijska radionica “Trening […]

Održan „Trening za trenere“ za predstavnike Općeg sindikata MUP-a RH


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u petak, 17. travnja 2015. održana je edukacijska radionica “Trening […]

Održana II. edukacijska radionica za predstavnike Sindikata znanosti


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u petak, 10. travnja 2015. održana je druga edukacijska radionica […]

Predstavnici Sindikata znanosti sudjelovali u edukacijskom programu “Trening za trenere”


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u petak, 27. ožujka 2015. održana je edukacijska radionica za […]

Održana edukacijska radionica za predstavnike Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata, u petak, 20. ožujka 2015. održana je edukacijska radionica za […]

Održan trening program za predstavnike Sindikata hrvatskih učitelja i Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske


U sklopu EU projekta kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata održane su radionice za kolegice i kolege iz Sindikata hrvatskih […]

Održana prva edukacijska radionica u sklopu EU projekta Matice


Matica hrvatskih sindikata nositelj je projekta koji se financira iz programa Europskog socijalnog fonda Jačanje socijalnog dijaloga. Osnovni cilj […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.